ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, “www.avukap.com” web sitesi ile Android ve IOS mobil uygulama mağazası üzerinden “AvuKaP” mobil uygulamasına, Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı Avukat, Stajyer Avukat ve Avukat katiplerine, aralarında yardımlaşma ve dayanışma sağlayabilmek adına online hizmet verilmesi için kullanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Kullanıcı, Web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden işbu sözleşmeyi onayladığı ve “www.avukap.com” web sitesi ve/veya “AvuKaP” mobil uygulamasının verdiği hizmetten yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Bu Sözleşme, Web sitesi ve/veya Mobil Uygulama üyeliğinizin yasal kullanım koşullarını belirlemektedir ve “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulama yöneticileri tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür değişiklikler “www.avukap.com” web sitesi ve/veya “AvuKaP” mobil uygulamasına konulduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. “www.avukap.com” web sitesi ve/veya “AvuKaP” Mobil Uygulamasını kullanmak için işbu sözleşme hükümlerini detaylı olarak okuyunuz. Üyelik ve kullanıcı sözleşmesinin şartlarını kabul etmememiz halinde web sitesi ve/veya mobil uygulama üyeliğinizi başlatmayınız.

1- TARAFLAR

İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi “AVUKAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ” ile “www.avukap.com” web sitesi ve/veya ”AvuKaP” mobil uygulamasına üye olarak kaydolan kullanıcılar arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2- AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Sözleşme, “www.avukap.com” web site ve/veya “AvuKaP” mobil uygulama üzerinden erişilen ve Adliyeler ile sair hukuki uygulama alanlarında Avukatlar/Stajyer Avukatlar ve Avukat çalışanlarının birbirleri ile iletişime geçerek yardımlaşmayı sağlama amaçlı hizmet sunulması ve kullanıcılara ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
Web Site ve/veya Mobil Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak “www.avukap.com” web sitesi ve/veya “AvuKaP” mobil uygulaması tarafından kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu sözleşmenin esaslı maddeleri niteliğinde olup burada yer alan diğer hükümlerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

3- TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibare ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

a) “AvuKaP” Mobil Uygulaması : (AvuKaP) Avukatlar, Stajyer Avukatlar ve Avukat çalışanlarının aralarında uygulama üzerinden iletişime geçerek yardımlaşmalarını sağlayan mobil uygulamadır. b) “www.avukap.com”: www.avukap.com alan adı üzerinden mobil uygulamaya bağlı olarak yayın yapan, ve mobil uygulama ile benzer özellikler içeren, oluşturulan hizmetlerin sunulduğu tüm sanal mecraları içeren internet sitesidir.

c) Mobil Uygulama: “AvuKaP” ismi ile tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan hizmetlerin sunulduğu tüm sanal mecralarını ifade etmektedir.

d) Web Site : “www..AvuKaP.com” ismi ile bilgisayar, tablet vs cihazlarda internet dolaşım ağı üzerinden, mobil uygulama ile bağlantılı olarak oluşturulan hizmetlerin sunulduğu tüm sanal mecralarını ifade etmektedir.

e) Üye : İşbu kullanıcı sözleşmesini kabul ederek web sitesi ve mobil uygulama sistemine şahsa özel kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıp platforma dahil olan kullanıcılardır.

f) Kullanıcı : Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı Avukat ve Stajyer Avukatların, mobil uygulamaya üye olarak katılan Avukat, Stajyer Avukat ve Avukat çalışanları (Avukat Katipleri) dır.

g) Üyelik : Üye olmak isteyen kullanıcıların web sitesi ve mobil uygulamada bulunan mevcut üyelik ve kullanıcı şartları sözleşmesini gerçek bilgilerle doldurarak onaylaması ve bu bilgilerin “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması yetkilileri tarafından Türkiye Barolar Birliği kayıtları ile karşılaştırılarak onaylanması ve kullanıcıya bildirilmesi ile kazanılan vasıftır.

h) Hizmet : “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının kullanıcılarına faydalanmak üzere sunduğu hizmet ve faydalarının tamamını ifade eder.

i) Hizmet İçeriği : Kullanıcıların oluşturdukları üyelik ve bu üyeliğin koşullarına bağlı olarak “Kullanıcı adı” ve “Şifre” ile web sitesi ve mobil uygulamaya giriş yapmak sureti ile eriştiği telif/mali hakları “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasına ait logo, marka, tanıtım, materyal, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, belge, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin tamamıdır.

j) Veri tabanı : Web sitesi ve Mobil uygulama dahilinde paylaşılan ve erişilen içeriklerin depolandığı, ayrıştırıldığı, sorgulanabildiği ve erişebildiği “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasına ait olan ve FSEK gereğince korunan veritabanıdır.

k) Sözleşme : İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tamamıdır.

l) Görevlendiren : İşveren, Görev veren, Yardıma ihtiyacı olan anlamında da kullanılan Adliye ve/veya diğer hukuki işlemlerin yapıldığı yerlerde vekil bulunduğu/bulunmadığı veya sahip olduğu yetki belgesi ile işlerin yürütülmesi hakkında yardım talebinde bulunan ve iş talebi girişi yapabilen Avukat/Stajyer Avukat ve Avukat kâtipleridir.

m) Görev Alan : Görevlendirilen/İş alan/İş yapan anlamında da kullanılabilen, Görevlendiren Avukat/Stajyer Avukat veya Avukat katibinin yardım talebi üzerine, talep edilen işi yapmak için yardım talebini kabul eden Avukat/Stajyer Avukat ve Avukat katipleridir.

n) Görev : Safahat türü, Talep edilen iş olarak da kullanılan Görevlendirme yapan Avukat/Stajyer Avukat veya Avukat katiplerinin hakkında yardımlaşma talep ettikleri işin web sitesi veya uygulama yolu ile sistemde belirtilen açıklamasıdır.

o) Görevler : Görevlendiren Avukat/Stajyer Avukat veya Avukat katiplerinin diğer kullanıcılar tarafından tamamlanmak üzere sistemde talep oluşturulmuş, ancak henüz tamamlanmamış, üzerinde çalışılan işlerdir.

p) Başvurulan İşler: Görev alan Avukat/Stajyer Avukat veya Avukat katipleri tarafından web sitesi ve mobil uygulamada kullanıcının sadece kendi profilinde görüntüleyebileceği ve yerine getirilmek üzere talep gönderilen işlerdir.

q) Onay Bekleyen : İşi yapan Avukat/Stajyer Avukat veya Avukat katipleri tarafından işin tamamlanarak görevlendiren kullanıcının onayına sunulmuş ve kontrolü sonucu onayın tamamlanmasını bekleyen işlerdir.

r) Tamamlanmış İşler : İşi yapan Avukat/Stajyer Avukat veya Avukat katipleri tarafından görevlendirme yapan kullanıcı tarafından işin yapıldığı, tamamlandığı yönünde onay verilmiş işlerdir.

s) Çalışılan İşler : Görevlendiren kullanıcı tarafından yapılması istenilen iş talebinin işi yapan kullanıcı tarafından işleme alındığı ve tamamlanmak için üzerinde çalışıldığını ifade eder.

t) Sistem yetkilisi : “Sistem Yönetmeni” Web site ve Mobil uygulama üzerinden yapılması istenilen işlemlerin hatasız olarak tamamlanması adına kullanıcılara destek veren, sistem güvenliği ile ilgili periyodik kontrol yapan, sistemin güncel ve kullanılabilir olması için yönetim paneli üzerinden gerekli kontrolleri sağlayan, ihtiyaç halinde kullanıcıların “Destek” panelinden bildirmiş oldukları soru, görüş ve önerilerine çözüm sunan gerçek veya tüzel kişi/kişilerdir.

4- WEB SİTE ve MOBİL UYGULAMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMET VE KAPSAMI

“www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının, Görev veren ve Görev alan üye kullanıcılar arasında taleplerin oluşturulması, işin taraflara iletilmesi, iletişim kurulması ve yardımlaşma sağlanmasını sağlamaktadır. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının sorumluluğu taraflar arasında işin yapılmasına yönelik online yardımlaşma platformu oluşturma hizmetinin yerine getirilmesi ile sınırlandırılmıştır. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının Görevlendiren ve/veya Görev Alan sıfatına haiz olmadığından, işin yapılması aşamasında kendisine bir sorumluluk yüklenemeyecektir. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının hizmet sağlayıcısı olması nedeni ile taraflar arasında yapılan işin, taraflar arasındaki yazışma ve içerik paylaşımlarının hukuka uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Ancak şikâyet üzerine ve/veya başkaca yollardan kullanıcıların web sitesi ve mobil uygulamayı işbu sözleşmeye ve hukuka aykırı kullandığının tespiti halinde ilgili kullanıcının üyeliğini süresiz olarak durdurmak ve/veya iptal etmek hususunda yetkili olup ayrıca doğacak her türlü maddi/manevi zararın sebep olan taraflardan rücu etme hakkı saklı tutulacaktır..

5- UYGULAMADAN YARARLANMA VE ÜYELİK ÖN KOŞULU

İşbu sözleşmeye konu web site ve mobil uygulamadan Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı tüm Avukat/Stajyer Avukat ve Baroya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın Avukat Katipleri yararlanabilecektir. Avukat/Stajyer Avukat veya Avukat Kâtibi olmak sözleşmenin en ön ve vazgeçilmez koşuludur. Uygulamaya girilen bilgilerin doğruluğu “www.avukap.com” web sitesi ve ”AvuKaP” mobil uygulaması sistem yetkilisi tarafından araştırılıp onaylandıktan sonra üyelik ve yararlanma için onay verilecektir. Üyelik hakları, üyelik onay işlemlerinin tamamlanması ile doğar ve bu haklar 3. Kişilere devredilemez. Verilen bilgilerin doğru olmaması ve /veya web site ve mobil uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı Avukat/Stajyer Avukat olmaması veya TBB Kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın Avukat Katibi (Çalışanı) olmaması halinde üyelik talepleri reddedilir. Web sitesi ve mobil uygulamanın kullanılması aşamasında sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edilmesi ve yine sözleşmede belirtilen diğer şartların gerçekleşmesi halinde üyelik, uygulama yetkilileri tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Üyeliğin sona erdirilmesi, askıya alınması, üyelikten çıkarılma gibi hallerden sonra yeniden üyelik tanımlanması sistem yetkilisinin değerlendirmesine bağlıdır.

6- SUNULAN HİZMETLER VE UYGULAMANIN KULLANIMI

a) Görevlendiren Açısından : Meslektaşlarından işinin yürütülmesi konusunda yardım talebinde bulunacak kullanıcının sistem üzerinden “Görevlendirme” girmek üzere sırayla işin yapılacağı yeri (Adliye/Adliye dışı), İl, Adliye, İcra-Mahkeme, İcra Dairesi/Mahkeme Kalemi, Görevlendirme Yapılacağı Tarih, Dosya Numarası ve bulunduğu ekranda belirtilen İş ve İşlemler listesinden yapılması gereken iş talebini, yapılacak iş ile ilgili ücret bilgisini (her talep için ücret tutarı talebin yanında belirtilir), son olarak yapılacak iş ile ilgili kısa açıklamasını girer ve “Talep Gönder” butonu web site veya mobil uygulama kontrol panelinden Güvenli Ödeme ekranına gelir. Kullanıcı bu kısımda yapılacak işin karşılığı olan ücreti Banka Havale/Eft, Banka Kartı, Kredi Kartı veya Baro kartı seçenekleriyle 3D security olarak ödemeyi yapar. Ödemenin onaylanması ile yapılması istenilen iş kullanıcı kontrol panelinde gönderilen talep “Görevler” tabında yer alır, talep edilen iş yayınlanmış sayılır. Yayına alınmış talepler, talebi yapan kullanıcıların “Görevler” ekranında görülür. Verilen iş taleplerine karşı diğer kullanıcılar tarafından görevlendirmenin kabul edilmesi halinde ekranda ilgili talep adına “Üzerinde Çalışılıyor” olarak bildirim oluşur işin yapılma süreci başlatılır.

b) İşin yapılması için “Görevlendirme” sistem tarafından, işin yapılacağı lokasyonda bulunan, işi yapacak kullanıcı tarafından talebin sistem üzerinden kabul edilmesi ile işin çözümlenme süreci başlar. Görevlendiren tarafından mücbir haller dışında herhangi bir mazeret belirtilmesi şartıyla, sisteme işin tanımlandığı andan itibaren 30 dk. içerisinde talebin sistem üzerinden iptalini yapabilecektir. 30 dk içinde iptal edilmeyen iş geçerli iş sayılacak ve tamamlanma süreci devam edecektir. İptal edilen işe karşılık alınan ödeme 1 iş günü içerisinde görevlendirme yapan kullanıcıya iade edilir. İlgili talebin “Çalışılıyor” sürecinde görevlendiren ile sistem yetkilisi arasında “Destek” panelinden isteğe bağlı iş süreci ile ilgili görüşme yapılabilir. Yapılan görevlendirmeye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler görüşme üzerinden görevlendiren ile paylaşılabilir. Talebin fiziken tamamlanması halinde işi yapan kullanıcı tarafından web site veya mobil uygulama üzerinden ilgili işin “Tamamlandı” koduna alınması ile görevlendiren hem uygulama üzerinden bildirim yapılır hem de görevlendiren kullanıcının sisteme kayıt ettiği GSM numarasına SMS ile işin tamamlandığının ve sistem üzerinden iş talebinin onaylanması gerektiğinin bilgisi verilir. Talebin “Tamamlandı” koduna alınması halinde görevlendirme yapan kullanıcı Uyap üzerinden veya harici olarak gerekli kontrolleri yapması gerekmektedir. Kontrol sonrası görevlendiren Web site veya Mobil uygulama üzerinden işin tamamlandığına dair Onay vermesi gerekir. Yapılan görevlendirme kontrol sonrası “Onaylandı” koduna alınması ile talep süreci sona erer ve bununla birlikte talebin gönderilme tarihi, işin niteliği, tamamlanma süresi ile bağlantılı olarak iş süreci için puanlama verilebilir. Bu aşamada görevlendiren ve iş yapan kullanıcı karşılıklı puan verebilecek, sistem yönetmeninin onayına sunulması şartı ile taraflar birbirleri adına yorum yapabilecek ve yapılan yorumlar onaylandıktan sonra, ilgili performans değerlendirmesi kullanıcı panelinde görüntülenebilecektir. Görevlendiren kullanıcının tamamlanan görevlendirmeyi onaylama süreci maksimum 1 iş günüdür. Kullanıcı tarafından süresinde onaylanmayan görevlendirmeler 1 iş günü sürenin dolmasıyla sistem tarafından “Onaylandı” ya çekilir.

c) Görev Alan Açısından : Görev almak isteyen kullanıcı sisteme giriş yapması ile Web site ve mobil uygulama ana ekranında çalıştığı bölgeye ve/veya bulunduğu lokasyona göre yapılması için talep oluşturulan işleri görüntüleyebilecektir. Yapılması istenilen görevlendirmeler işi yapan kullanıcıların ana ekranında “Talepler” tabında görüntülenebilir. Ancak görev almak isteyen kullanıcı yalnızca bulunduğu lokasyona bağlı talepleri kabul edebilecek, lokasyon dışında yada kendi bölgesinde olmayan talepleri görüntülese bile bu talepleri sistem kabul etmesine müsaade etmeyecektir. Kullanıcı, ekranında gördüğü talepleri İl, Adliye ve adli yargı birimleri olarak da filtreleyerek bölgesine ait olan talepleri seçebilir. İşi yapmak isteyen üye kullanıcı öncelikle işi yapmak için Web site veya Mobil uygulama ekranında görüntülediği işleri sistem üzerinden “Talebi Kabul Et” seçeneği ile ilgili işi üzerine alabilecektir. Kullanıcının gönderilen işin tanımı, detayı, ücreti vs bilgilerini görebileceği bu ekranda işi kabul etme süresi maksimum 30 dk. olup bu sürenin aşılması halinde istese bile işi kabul edemeyecektir. Talebin, işi alan kullanıcı tarafından kabul edilmesi halinde ilgili talep “Çalışılıyor” koduna geçecektir. Görevlendirme yapan tarafından talebin gönderildiği tarih/saat ve yapılacağı tarih dikkate alınarak, görevlendirmeyi kabul eden kullanıcı maksimum 1 iş günü içerisinde üzerinde bulunan işin tamamlanacağını kabul ve taahhüt eder. Mücbir haller dışında üzerinde bulunan işin tamamlanmaması halinde tüm sorumluluk işi üzerine alan kullanıcıda olup, iş bu gecikme sebebiyle doğacak her türlü maddi/manevi zarar kendisinden talep edilir. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının bu konuda hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

d) İşi yapan kullanıcı işin tamamlanması halinde üzerinde bulunan ve “Çalışılıyor” kodunda olan talebi sistem üzerinden “Tamamlandı” koduna alacak ve görevlendirme yapan kullanıcı tarafından ilgili talebin UYAP veya sair kontrolünü sağlayarak sistem üzerinden “Onaylandı” koduna almasını bekleyecektir. Yine bu süreçte görevlendirmenin yapıldığı Tarih/Saat ve işin tamamlanma süresi göz önüne alınarak işlemi yapan kullanıcı adına puanlama yapılabilir.
İşin tamamlanması halinde işi yapan ile sistem yetkilisi arasında bir konuşma ekranı oluşur ve taraflar iş süreci ile ilgili gerekli bilgi ve belgeler bu ekrandan paylaşılabilir. İşi yapan kullanıcının üzerinde bulunan işi “Tamamlandı” koduna alması ve görevlendirme yapan kullanıcının yapılan işi maksimum 1 işgünü içinde onaylamasının ardından onay ile birlikte ilgili işe dair yapılan ödemenin işi yapan kullanıcının hesabına aktarılma süreci başlar. Bu konuda tüm sorumluluk işveren kullanıcıya aittir.

7- WEB SİTE VE UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

Web site ve mobil uygulama kapsamında kullanıcıya sağlanan/sağlanacak olan hak, hizmet ve menfaatler, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, dürüstlük ve iyi niyet kuralları, kamu düzeni ve kişilik haklarına aykırı olmama hususları gözetilerek yerine getirilir.

1- “www.avukap.com” Web sitesi ve “AvuKaP” Mobil uygulamasında “Görevlendirme” yapmak isteyen kullanıcılar tarafından, verilecek ilanların yer bilgisi (Adliye/Adliye dışı) İl, İlçe, Adliye ve ilgili birim bilgilerinin yanı sıra yapılacak işin özeti olan ve sistemde “İş ve İşlemler” olarak belirtilmiş kısa iş kodlamalarına göre yapılması gerekmektedir. İşveren kullanıcının yaptırmak istediği işin “İş ve İşlemler” tabında olmaması halinde web site veya uygulama destek bölümünden sistem kullanıcısına ulaşarak yardım talep edebilir, bu konuda sair düzenleme kullanıcının sistem kullanıcısı ile yapılacak yazılı veya sözlü görüşme ile belirlenebilecektir.

2- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının ilk ve öncelikli amacı kullanıcıların yetişemedikleri ve/veya yardıma ihtiyaç duydukları işlerinin yardımlaşma yolu ile çözümlenmesi olup açılan taleplerin kullanıcı sözleşmesine aykırılık teşkil etmesi ve ilgili kuralları taşımadığının tespiti halinde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulama yetkililerinin ilanı silme/iptal etme/yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır. İlan verme kurallarına uymayan kullanıcılar “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının değerlendirmesine göre, gerek görülmesi halinde kullanıcılar sms ve e-mail yoluyla ihtar edilecek, eylemin devamı halinde ise de ilgili üyelik süresiz dondurulabilecektir. Bu hususta kullanıcıların belli adli/idari birimlerde meslektaşlarının sair işlerini yapabileceklerini belirtilen ilanlar verilmesi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3- “www.avukap.com” web site ve “AvuKaP” mobil uygulamasından yararlanmak için işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekir. İşbu sözleşme uyarınca üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kullanıcıların web site ve mobil uygulama kullanıcı kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları kendilerine bir hak sağlamayacak, web ve mobil uygulama kullanıcısı oldukları sonucunu doğurmayacaktır.

4- Üye hesabı oluştururken web site ve mobil uygulama sistemine beyan edilen Avukat ve Stajyer Avukatlar için Baro İli, Baro Sicil numarası, TBB Sicil numarası, İsim, Adres, Telefon, E-posta, Vergi Dairesi, Banka İban numarası, Avukat kâtipleri için İsim, Adres, Telefon, E-posta, Banka İban numarası gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. “www.avukap.com” web site ve “AvuKaP” mobil uygulaması gerektiği hallerde baro kayıt bilgilerinin kontrolünü sağlamakta olup diğer bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili üyeye aittir. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5- Web site ve Mobil uygulamaya giriş yapmış tüm kullanıcılar bu sözleşme ile birlikte kendilerine sunulan hizmetin yalnızca yasalara uygun hukuki faaliyetler için kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

8- KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) “www.avukap.com” web sitesi ve “”AvuKaP” mobil uygulaması “Özel, Kabul ve Onaya Bağlı” nitelikte tasarlanmış bir online sistemdir. Tüm kullanıcıların bu hususa bağlı olarak işbu sözleşme içeriğindeki ilkelere saygı duymak, hükümlerine ve tüm kurallara uymakla yükümlüdür.

b) “AvuKaP” mobil uygulaması, mobil uygulamanın Google Play Store ve APP Store’ den indirilmesi ücretsiz olup, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasına üyelik belirlenecek ileri bir tarihe kadar ücretsizdir. İş ve İşlemler tabında belirtilen iş talebi ücretine %18 KDV ve %15 sistem kullanım bedeli dahildir. Sistem kullanım bedeli, kullanılan sistemin daha iyi, güvenli ve anlaşılır çalışabilmesi adına yapılan çalışmalara istinaden alınmakta olup, hizmetinize sunduğumuz web site ve mobil uygulaması çıkar amacı gütmemekte, iş getirme amacı taşımamaktadır. Var olan işlerinizin meslektaşlarınıza isteğinize bağlı olarak tevdi edilmesi amacını güder.

c) Sisteme üye olan her kullanıcı iş talebinde bulunabileceği gibi iş talebinde bulunmuş diğer kullanıcılarında talep ettikleri işleri yerine getirmek için verilen ilana da başvuruda bulunabilirler.

d) Her bir üye Kullanıcı Adı ve Şifre ile sadece kendisi adına işlem yapma yetkisine sahip olacak, aksi bir durum tespit edilmesi halinde işbu sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır. Bir kullanıcı adına daha önceden yapılmış bir üyelik kaydı var iken, aynı bilgiler ile yeni bir üyelik kaydı yapılması mümkün değildir. Böyle bir durumda kullanıcı Uygulama Destek kısmında belirtilen mail adresine haklı bir mazeret belirtilmesi koşulu ile öncelikle ilk üyeliğin sona erdirilmesi yönünde talepte bulunacak, ilgili talep yetkili tarafından değerlendirilmeye alınması akabinde işlem çözümlenecektir.

e) Kullanıcı adı ve şifresinin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğunda olup, paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Her bir kullanıcı hesabının kendi kusuru nedeniyle 3. Şahıslar tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması bu hususta herhangi bir sorumluluğu kesinlikle kabul etmemektedir. Her hâlükârda bu ve benzeri sebepten ötürü ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat bedeli ilgili konuya sebebiyet veren kullanıcı veya kullanıcılar adına aynen rücu hakkına sahip olacaktır.

f) Görevlendiren kullanıcı tarafından web site ve mobil uygulama sistemine girilecek olan iş talebinin kullanıcı usul ve esaslarında belirtildiği gibi eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir. İş talebinin içeriğine ilişkin hatalı beyan ve tüm sorumluluk görevlendirme yapan kullanıcıya aittir.

g) Kullanıcıların web site veya mobil uygulama üzerinden diğer üyelerle paylaşmış veya paylaşacak olduğu bilgi ve belgelerin mülkiyeti paylaşımı yapan kullanıcıya aittir. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması ve yetkilileri, taraflar arasında iletilen bilgi ve belgelerin yol açabileceği kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. Talep edilen işler, verilen işler ve yapılan işler ile ilgili hukuka uygunluk, içerik doğruluğu, izin ve onaylar açısından sorumluluğun tamamı kullanıcılara aittir.

h) Kullanıcılar verilen işin tamamlanması aşamasında birbirlerine iletecekleri bilgi ve belgelerin hukuka uygun amaçlar için kullanılacağını, müvekkil gizliliği esaslarını dikkate alacaklarını ve ilgili kanun usul ve esaslara riayet edeceklerini kabul ve beyan ederler.

i) Taraflar, sistem kullanımı veya bilgi ve belge paylaşımı sırasında, diğer kullanıcıların yazılım ve mobil sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar ve 3. şahıslar açısından hakaret içeren içerik ve söylemler de dahil olmak üzere uygulamanın kullanım amacı dışında sayılacak materyaller paylaşmaları kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde ilgili kullanıcı adına yapılacak adli ve idari tüm yaptırım hakkı saklı tutulacaktır.

j) Görevlendiren kullanıcı tarafından sistemde belirtilen talebi süresi içinde ve bölgesi dahilinde kabul ederek işi tamamlamak için üzerine alan kullanıcı, üstlendiği işi Avukatlık Yasası, Meslek Etiği, Ahlak Kuralları ve Avukat Çalışanları Yönergesi’ ne uygun şekilde yapmakla/tamamlamakla mükelleftir. Aksi halde bu hükme aykırı davranılması sebebi ile oluşacak zararların tamamından işi yapmak için üzerine alan kullanıcı sorumlu olacaktır.

k) Görevlendiren kullanıcı iş talebini tamamlayacak kullanıcının mesleki yeterliliğini ve işin yapılmasının kabulü ile ilgili değerlendirmeyi performans esasına göre yapabilir. Taraflar arasında sair hallerde görüşme ve iletişim sağlanması veya süresinde iptal edilmeyen ve/veya kabul edilmeyen iş sebebiyle işi tamamlayacak kullanıcının yapılacak iş sebebiyle belirtilen ücrete hak kazanma hakkı tanımaz. Talebin görevlendiren kullanıcı tarafından tamamlanmak üzere ataması ve işi tamamlayacak kullanıcının işi süresinde kabul etmesine müteakip işin tamamlanma süreci başlar, işin tamamlanması ile işveren kullanıcının teyidi sonrası web site veya mobil uygulama üzerinden işin yapıldığına dair (Maksimum 1 iş günü içerisinde işveren tarafından onaylanmadığı takdir de onaylanmış sayılacağı) onaylanması ile iş süreci fiilen bitmiş sayılır.

l) İşin yapılması aşamasında taraflar arasında kurulan sözleşme Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olmakla her iki taraf da “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının işin yapılması aşamasında herhangi bir sorumluluğu olmadığını, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının taraflar arasında yardımlaşma sağlanması ve iletişim kurması için hizmet sağlayan taraf olduğunu kabul etmişlerdir.

m) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması işbu sistem dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile erişilen içerik ve hizmetleri her zaman değiştirme, 3. şahısların erişimine kapatabilme ve gerekli hallerde silme hakkını saklı tutmaktadır. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve mehil vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

n) Taraflar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumlu olup kullanıcıların işbu sözleşme koşullarına uymaması halinde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

o) Görevlendiren kullanıcının sisteme girmiş olduğu iş talebinin yapılması ile ilgili sadece bir kullanıcı işi kabul edebilir. Herhangi bir kullanıcının, iş kabulü yapmış olması ve işin yapılmasının başlamasının ardından, başkaca bir kullanıcı aynı iş ile ilgili kabul talebinde bulunamaz. İş talebine birden fazla başvuru yapılmış olması halinde bir kullanıcı ile iş süreci başlatıldıktan sonra diğer kullanıcıların iş kabul başvuruları sistemsel olarak mümkün olmayacaktır.

p) İşi alan kullanıcı aynı anda birden fazla talebe başvuru yapamaz. Başvuru yaptığı işlerin zamanında ve gereği gibi yerine getirilmesinden işi alan kullanıcı tam sorumludur. İşi alan kullanıcı üzerinde bulunan işi, üzerine aldığı saat göz önüne alınarak minimum 45 dakika “Tamamlandı” koduna alamaz. Kullanıcı üzerinde iş olması halinde yeni bir iş kabulü talebinde bulunamayacağı gibi talepte bulunması halinde sistem buna müsaade etmeyecektir. Özetle kullanıcı üzerinde bulunan işi fiziki olarak tamamlayıp web site veya mobil uygulama üzerinden “Tamamlandı” koduna aldıktan sonra yeni bir iş talebinde bulunabilir.

q) Görevlendiren kullanıcı verilen işin süresinde ve sorunsuz yapılabilmesi için tüm bilgi ve belgeleri sisteme eksiksiz ve tam olarak sunmak/iletmek ile yükümlüdür. Görevlendiren kullanıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklı işin tamamlanamaması ve/veya eksik tamamlanması açısından işi yapan kullanıcıya sorumluluk yüklenemez.

r) İş talebinde bulunan kullanıcı, yapılması istenilen iş talebinin sisteme girilmesi ve süresinde iptal edilmemesi halinde, işi yapmak için üzerine alan kullanıcının işi kabul ettiği andan itibaren taraflar arasında hizmet sözleşmesi meydana gelmiş sayılır. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının hizmet sorumluluğu açısından taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi aşamasında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

s) İşi yapan kullanıcının üzerinde bulunan işi fiziki olarak tamamlayıp sistem üzerinden “Tamamlandı” koduna alması ve görevlendiren kullanıcının işin yapıldığı yönünde onay vermesi ile taraflar arasındaki sözleşme şartlarının yerine getirildiği anlaşılır.

t) Taraflar, işin yapılması konusunda aralarında yapılan sözleşmede, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

u) Kullanıcılar adına web site ve mobil uygulama üzerinden verilen hizmete ilişkin tüm vergilerden, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması sorumludur.

v) Kullanıcılar “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasına gerçek ve güncel bilgiler sunacağını, kullanıcı profilinde kendisine ait olmayan fotoğraf kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9- WEB SİTE ve MOBİL UYGULAMA HAK ve YETKİLERİ

1- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması, uygulama üyeliğinin kabulü, gerekli şartlarda durdurulması/iptali hususunda tam yetkilidir. Taraflar “Www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması yetkililerinin, uygulama üzerinde münhasır yetkili olduklarını, sistem çalışmasını belli/belirsiz süre güncelleyebileceğini, askıya alabileceğini ve/veya sonlandırabileceğini kabul ederler.

2- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının yetkilileri, uygulamanın amacına uygun olarak işlerlik sağlaması, hukuka uygun olarak kullanılması ve gerektiği hallerde müdahale edilmesi amaçlı kullanıcılar tarafından sisteme yüklenen bilgi ve belge içeriklerini kontrol etme hakkına sahiptir. Kullanıcılar paylaştıkları bilgi ve belgelerin işbu sözleşme ve genel hukuk kurallarına uygunluğu açısından tam sorumludur. “Www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması yetkililerine tanınan kontrol yetkisi, aykırı davranışlar açısından kendisine sorumluluk yüklenebileceği anlamını taşımamaktadır. Bu hükmün genişletilerek yorumlanmayacağı hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.

3- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması, sistem kullanımını amacı dışında, hukuka, usul ve yasalara aykırı kullanıldığının tespiti halinde, eylemi gerçekleştiren kullanıcıya uyarıda bulunmaya ve gerektiğinde ihtarda bulunma hakkına sahiptir. Sözleşme hükümlerinde düzenlenen hallerde de kullanıcıların üyelik iptalleri açısından “Www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması bu hususta tek yetkilidir.

4- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması, tarafların uygulamaya girmiş oldukları kişisel bilgilerinin doğruluğunu tespit için kullanıcıların e-posta ve diğer iletişim araçlarını kullanma hakkına sahiptir.

5- Web site ve Mobil uygulamanın daha hızlı ve etkin çalışması için cookieleri (çerezleri) site ve mobil uygulama üzerinde saklamaktadır. Kullanıcılar sistemin etkin çalışması için web site ve mobil uygulama cookielerini (çerezlerini) cihaz ayarlarından veya harici bir program yardımıyla silmemeyi kabul ederler.

6- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak ve sistemin amacına uygun kullanılmasını sağlamak için kullanıcılar adına yorum ve değerlendirmeler ile iş taleplerinin yerine getirilmesi hususunda kullanıcıların puanlama ile değerlendirilmesini öngörmektedir. Yapılan değerlendirme neticesinde üye kullanıcıların taraf oldukları sözleşmelere uygunluk seviyeleri, diğer üyeler tarafından belirleyici nitelik olarak kabul edilebilecektir. Yorum ve puanlamalar sadece kayıtlı kullanıcılar arasında ve yine kayıtlı kullanıcılar tarafından yapılmakta olup “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının performans değerlendirme sistemi açısından yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

10- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE GİZLİLİK POLİTİKASIa- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması, kullanıcılar tarafından web site ve uygulama üzerine girilen bilgi ve verilerini düzenli bir şekilde korumak için her türlü tedbiri almaktadır. Alınan tüm tedbirlere rağmen Hizmet Sağlayıcıda bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Tüm yazılımların güvenliği kullanıcı üyeye aittir. Kullanıcının uygulama veya uygulamalarının her hangi bir siber saldırı veya virüs tehdidi alması durumunda “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının sorumlu tutulamaz.

b- Bu hüküm “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının, uygulamayı kullanan Avukat/Stajyer Avukat ve Avukat Katiplerinin kaydettikleri kişisel bilgilerin ne amaçla kullanıldığını açıklar.

c- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasına üyelik ve kullanım şartları için kullanıcıların bazı kişisel bilgileri sisteme girmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması tarafından sunulan online hizmet kapsamında bazı işletim bilgilerini (mobil cihaz id, konum) saklar. “Www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması, kullanıcıların kişisel bilgilerini, yine kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve üye kullanıcılarına daha iyi ve güvenli hizmet verebilmek adına talep etmektedir. “Www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması tarafından sunulan online hizmet kapsamında kullanıcıların bilgilerini gerektiği hallerde yine üye kullanıcıların bilgi ve onayları dahilinde, karşı kullanıcılara paylaşabilmektedir. Ancak web site ve mobil uygulama üyesi olmayan 3. Kişilere, üye kullanıcıların bilgileri hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.

d- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması, kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanıcıların izni dışında ticari amaçla kullanamaz, paylaşamaz ve satamaz. Ancak resmi makamlar tarafından talep edilmesi, herhangi bir soruşturma hali veya yasa gereği yükümlü olduğu durumlarda ilgili makamlarla Üye Kullanıcının kişisel bilgilerini paylaşılabilecektir.

e- “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması sunduğu online hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan hizmet sağlayıcıya herhangi bir kusur iletilemez.

11- ÜYELİĞİN DURDURULMASI/İPTALİ

a) Kullanıcıların sisteme yanlış bilgi girişi yapmaları halinde, web site ve mobil uygulamanın bu sözleşme de belirtilen kurallar dışında ve hukuka aykırı amaçlar ile kullanıldığının tespiti halinde, Genel Ahlak Kuralları, Avukatlık Yasası, Avukatlık Meslek Etiği kuralları ve Avukat Çalışanları Yönergesine aykırı eylemlerde bulunulması halinde, yapılması onaylanan işlemlerin, kusurlu olarak, bilerek ve isteyerek yapılmaması ve/veya süresinde tamamlanamayacak iş ve işlemler adına, konu ile ilgili sistem üzerinden geri bildirim yapılmaması hallerinde üyelik “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının yetkilileri tarafından süresiz askıya alınabileceği gibi eylemlerin ağırlık oranına göre iptal de edilebilecektir. Bu hususta tüm yetki “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması yetkililerindedir.

b) Kullanıcılar Mobil Uygulamayı yükleyerek giriş yaptıklarında, cihaz bilgileri, kişi bilgileri ve gerçek zamanlı olarak yer bilgileri kontrol edilerek bulundukları yer bilgilerine ulaşılabilecektir. Mobil Uygulama kapsamında edinilecek yer bilgileri sunucularda hiçbir şekilde kayıt altına alınmayacak olup, üyelerin kendi istekleri doğrultusunda mobil uygulamadan konumlarını takip edebilmelerine olanak verilmiştir. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması, kullanıcıların konumunu görme durumu yoktur.

12- KULLANICILAR ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA KAPSAMINDA WEB SİTE VE UYGULAMANIN

SORUMSUZLUK HALİ VE GARANTİ REDDİ

a) Sorumluluğun Kısıtlanması ; “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler kullanıcılara “OLDUĞU GİBİ, OLDUĞU YERDE, KULLANILABİLİR OLDUĞU MÜDDETÇE” sunulmakta olup, bu kapsamda web site ve mobil uygulamanın Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcılar, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının ayrıca içerik ve diğer kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.

b) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması, web site ve mobil uygulama kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının sadece 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte, uygulamaya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, uygulamaya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

c) Kullanıcı, yüklediği içerikler, ilettiği bilgi ve belgeler ile uygulamanın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik ve uygulamanın kullanımına ilişkin olarak 3. kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve Avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şahsen tek başına sorumlu olacağını kabul eder.

d) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması, görevlendiren tarafından yapılması için talepte bulunulan işin, işi yapan diğer kullanıcı tarafından herhangi bir sebeple yapılmaması/gerektiği gibi yapılmaması/tam yapılmaması/hatalı yapılması/zamanında yapılmaması gibi hallerden, işin yapılması için yapılan ek masraflardan ve diğer tüm masraf ve zararlardan da ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, web site ve mobil uygulamanın kullanımı neticesinde meydana gelen aksaklıklardan ve hiçbir şekilde doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması, zımni garanti, işin yapılmasına yeterlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de açıkça ve ayrıca beyan eder.

e) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda belirlenen zararın doğduğu tarihe kadar görevlendiren kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmet kapsamında varsa daha önceden ödenmiş ve kullanılmamış kredi bedeli ile sınırlı olacaktır.

f) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması görevlendiren ve görev alan kullanıcılar arasında sadece yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulan ortak bir platformdur. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması sistem üzerinden kullanıcılar tarafından verilen/alınan yardım işleri açısından, ana işlerin başka kullanıcılara tamamen götürülmesi/verilmesi/devredilmesi gibi bir amaç kesinlikle taşımamakta olup, sadece verilen işlerin yerine getirilmesi konusunda yardıma ihtiyacı olan iş sahibi kullanıcıların yardım taleplerine cevap alabilmesi için kurulmuş ortak bir platformdur.

g) Görevlendiren kullanıcı tarafından sisteme girilmeyen herhangi bir talep sebebiyle sair şekilde iş yapan sisteme kayıtlı/kayıtsız herhangi bir kullanıcı ile yapılan ön görüşme, ön sözleşme niteliği taşımamakta, Bahse konu görüşme neticesinde sisteme dahil edilmeyen iş sebebiyle işi yapmak isteyen kullanıcı sistemde olmayan işi talep edemeyeceği gibi, herhangi bir şekilde yapılacak iş adına hak iddia etmesi mümkün değildir. İşin kendisine verilmeyen kullanıcı “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasına herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceği gibi görüşme sırasında, işin tamamlanmak üzere işveren kullanıcı tarafından sistem üzerinden, başka bir kullanıcıya verilmesi halinde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasından herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

h) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması, kullanıcıların uygun ve yetkin olduğu, verilen işlerin süresinde yerine getirilmesi, hatasız olması, sır saklama yükümlülüğüne uygun hareket edilmesi, uygulama kullanımı sebebi ile yapılan anlaşma ile elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya işin kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Bu husustaki tüm sorumluluk İşveren veya iş yapan kullanıcıya ait olacaktır.

i) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması kullanıcılar arasındaki iş talebi, yapılacak iş ücreti, icap, kabul, sözleşme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

j) Kullanıcılar tarafından oluşturulan iş taleplerinin içerikleri ve/veya niteliklerinden doğan hak ve yükümlülükler açısından “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeplerle kullanıcılar arasında ve/veya eylemler sebebi ile 3. kişiler ile kullanıcılar arasında oluşabilecek her türlü anlaşmazlıktan doğabilecek ihtilaflarda “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

k) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması işbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yardım gerektiren işlerin yapılması hususunda sözleşme kurulması için ortak çevrimiçi (on-line) platform hazırlama hizmetini yerine getirme yükümlülüğü dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar bunu kabul etmiş olsalar dahi kullanıcıların birbirlerini ve/veya 3. şahısları ağır ihmal veya kusurları nedeniyle herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konuda hukuki sorumluluğun “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasına yönlendirilmesi haline, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması, oluşmuş ve oluşacak tüm zararlar, yargı giderleri, para cezaları ve Avukatlık ücretleri için ilgili zarara sebebiyet veren kullanıcıya rücu hakkına sahiptir.

l) Görevlendiren kullanıcı tarafından yapılması istenilen görevlendirme adına hatalı bilgi verilmesi ve verilen hatalı bilgi sebebiyle yapılacak işin gecikmesi halinde doğmuş doğacak tüm zararlardan “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

m) Kullanıcılar aralarında yapmış oldukları sözleşme uyarınca yapılacak iş adına işin başlangıç ve tamamlanışı arasında her türlü izin, belge, vekalet, yetki belgesi vb belgeleri talep ve kontrol etmekle tam yetkilidir. Bu yetkiyi kullanıp kullanmama üyelerin inisiyatiflerin de olup bu belgelerin doğruluğu ve/veya mevcudiyetleri ile ilgili doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacaktır. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü zarara sebebiyet veren kullanıcıya/kullanıcılara aittir.

n) Görevlendiren kullanıcı ile işi yapan kullanıcı arasında, işin yapılması konusunda yapılan sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur.

o) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması; 3. Kişilerin veya kullanıcıların web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sonucunda, ortaya çıkan, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararlardan sorumluluk kabul etmez.

p) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması gizliliğin korunması amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kullanıcının kendisine ait bilgisayar veya cep telefonu ağına ve bu ağlardaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu kullanıcıların bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

13- YAPILMASI UYGUN OLMAYAN YASAK İŞ VE İŞLEMLER

a) Kullanıcılar verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması sorumlu tutulamaz, sorumluluk ilgili kullanıcıya/kullanıcılara aittir.

b) Kullanıcıların web site ve mobil uygulama üzerinden sistem yönetmenleri ile veya sair hallerde diğer kullanıcılar ile iletişim kurarken; ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte bulunan içerikler kullanılamaz, paylaşılamaz ve bu hususları içeren/sebebiyet veren iş ve işlemlerin yapılmasını talep edemez, bu konularda bilgi ve belge paylaşımında bulunamaz.“ www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

14- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasında yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar, html kodları “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edilmesi halinde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması zararın karşılanması için her türlü hukuki girişimlerde bulunma hakkını saklı tutar, gerektiği hallerde hukuki haklarını da kullanacaktır.

b) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece web site ve uygulama üzerinde bulunan hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

c) Sözleşme, web site ve mobil uygulamaya ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin üyelere devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

d) Kullanıcılar, web site ve mobil uygulama üzerinden herhangi bir şekilde kendi şirketinin, (veya bağlı şirketlerinin), ortaklıklarının ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanamayacaktır.

15-GÜVENLİK

a) Kullanıcı, web site veya uygulama üzerindeki işlemlerin kendi adına belirlenmiş kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleşeceğini ve şifre ile yapılan işlemlerde herhangi bir itiraz hakkının bulunmadığını kabul eder.

b) Kullanıcı, web site veya mobil uygulamanın kurulu olduğu bilgisayar, tablet veya mobil cihazını çaldırması/kaybetmesi halinde Kullanıcı destek bölümünden veya sistem yöneticisi ile doğrudan iletişime geçerek uygulamanın kendi adına askıya alınmasını talep edebilir.

c) Kullanıcı, web site ve uygulamaya girerken kullandığı şifreyi hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşmamalı, bir yere kaydetmemeli ve/veya bilgisayar, tablet veya mobil cihazı üzerinde harici bir programa kaydetmemelidir. Aksi takdirde 3. şahısların Site veya Mobil uygulamaya girmesi, kullanıcı adına işlem yapması veya maddi/manevi zarara sebebiyet verecek hal ve davranışlarda bulunulması sonucunda “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması sorumlu tutulamayacaktır.

16- MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken “Mücbir sebep”; bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren, bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını, sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile, kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, kişilerin tedbir alma ve ihmalde bulunmama yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan (kişinin işletmesi dışından) gelen, olağanüstü, olağan dışı ve mutad ve devamlı olanın dışında gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumdur. Bu engel, doğal afetler (deprem, sel, seylap, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), salgın hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, elektrik kesintileri, yangınlar gibi sayısız türde ve çok değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Mücbir sebepler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili taraf/tarafların makul kontrolü haricinde ve “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması tarafından yürütülen sistem kontrol panelinin hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının hizmetini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle sorumlu ve/veya yükümlü değildir.

17- FESİH

a) İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

b) Kullanıcı, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması üzerinden bildirilen e-posta “Destek” adresi ile yapacağı fesih bildirimi ile işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcının web site ve mobil uygulama üzerinde kullanıcıya özel “Profilim” kısmında bulunan “Üyeliği Sonlandır” seçeneği ile de dilediği zaman sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

c) İşbu sözleşmenin tek taraflı feshedilmiş olması kullanıcılar arasında görevlendiren ve işi yapan kullanıcı olarak kurmuş oldukları sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin sona erdiği anlamını taşımamaktadır. Taraflar işbu sözleşmeden bağımsız olarak kendi aralarında, bu sözleşme vasıtası ile akdedilmiş olan sözleşme hükümlerinin sözleşme konusu işin niteliğine göre devam edebileceği hususunu kabul etmişlerdir. İşbu sözleşmenin sona ermesinden sonra taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerinden doğacak taraflar arası sorumluluk halleri, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması açısından bağlayıcı olmayacaktır.

d) Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça web site ve uygulamada mevcut bildirim yolları ile yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça tek taraflı feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının aykırılık giderilene kadar kullanıcı üye statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır.

e) Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecek, fesih yapıldığı an itibariyle web site ve mobil uygulamanın ilgili üye tarafından kullanılmasını durdurabilecektir.

f) Sözleşmenin “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması tarafından tek taraflı fesih hallerinde üyeliği askıya alma, üyelik iptal yetkilerini kullanıldığı hallerde, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının, üyeliği askıya alınan/iptal edilen kişinin vermiş/almış olduğu işler bakımından diğer kullanıcıya bilgi vererek işin tamamlanma sürecinin aksamaması açısından en yüksek oranda çaba sarf edecektir.

g) Sözleşme’nin feshi, tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi kullanıcının fesih tarihine kadar diğer kullanıcılar ile iş tamamlanması yönünde kurmuş olduğu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlüklerini de sona erdirmeyecektir.

h) “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulamasının tek taraflı bildirimsiz fesih hakkı;
1- Kullanıcıların herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
2- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
3- Kullanıcının 3. kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
4- Kullanıcıların web site ve/veya mobil uygulamaya virüs bulaştırmak suretiyle “www.avukap.com” web site
ve “AvuKaP” Mobil uygulamasını çalışamaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri, Hallerinde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması işbu sözleşmeyi tazminatsız ve bildirimsiz sona erdirme hakkına sahiptir.

i) Kullanıcı hesabının 1 (bir) yıl boyunca pasif olması durumunda “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının gerek görmesi halinde işbu sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.

i) Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve sözleşmenin feshedildiği hallerde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” uygulaması içeriğe 3 (üç) yıl boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

18- DEĞİŞİKLİK

“www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda mobil uygulama ana sayfasında yayınlamak sureti ile değiştirilebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme/sözleşme hükümleri üyelerin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

19- YÜRÜRLÜK

a) Sözleşme web site ve mobil uygulamaya üyelik ve kullanım sözleşmesinin onay ve kabulü ile kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. (Tek taraflı fesih hallerinde ilgili sözleşme hükümlerinin geçerliliği devam eder.)

b) Üye kullanıcılar görevlendiren ve/veya işi alan kullanıcılar olarak “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulaması tarafından sunulan hizmetlerden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırlar.

20- YETKİ

Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

21- TEBLİGAT ADRESİ

Üye Kullanıcıların, “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasına bildirmiş oldukları iletişim numarası ve elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için başvurulacak iletişim ve e- posta adresi olmakla yine üye Avukat ve Stajyer Avukatların Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı adresleri de resmi adresleri kabul edilecektir.

22- MUHTELİF HÜKÜMLER

a) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamamazlığı, sözleşmenin geri kalan diğer hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

b) İşbu Sözleşme tüm hükümleri ile bir bütündür. Sözleşme hükümleri arasında yorum sebebi ile çelişkiye mahal verecek düzenlemeler olması halinde “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKaP” mobil uygulamasının, kabul ettiği hüküm hakkaniyet kuralları çerçevesinde geçerli sayılacaktır.

c) Kullanıcılar ile kayıt esnasında bildirdikleri e-posta ve gsm numarası vasıtasıyla veya Web site veya mobil uygulama ekranında yer alan “Bilgilendirme” kısmı aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve herhangi bir değişiklik sebebiyle uygulama yöneticilerini bilgilendirmek veya e-mail kutusunu düzenli kontrol etmek kullanıcıların sorumluluğundadır.